Documenten

Op deze pagina staan verschillende documenten die betrekking hebben op de kwaliteit, vernieuwing en het resultaat van ons onderwijs en de zorg die we op school bieden.
 

Schoolgids 2018 - 2019

Zorghandboek versie 6 september 2016

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolplan 2015-2019

Daltonboek De Veste versie november 2017

Regeling toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

Strategisch Beleidsplan Stichting Proo 2018-2022

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.