Het kindcentrum,

hoe dan?

Plusklas

Op elke school zijn er kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn.
Bij ons op school hebben wij een midden- én bovenbouwplusklas. In beide plusklassen is aandacht voor:
- leren denken;
- leren voelen;
- leren leven.


Deze groep kinderen maakt vaak een heel eigen ontwikkeling door die niet standaard verloopt. Op lesinhoud lopen zij vaak voor. Daardoor hebben ze vaak te weinig oefening gehad op het gebied van leren leren en executive functies*.

In de plusklassen leren de kinderen over Mindset*, het gebruik van leerstrategieën en executieve functies door uitdagende projecten, spellen en opdrachten. 

 

Deze kinderen voelen vaak meerdimensionaal. Door deze subtielere manier van waarnemen en intensere belevingen kunnen ze zich snel ontwikkelen, maar regelmatig zijn zij overweldigd. Dat dit normaal is en hoe je daarmee om zou kunnen gaan is regelmatig onderwerp van gesprekken en activiteiten binnen de plusklassen.

De basis voor deze onderwerpen wordt voornamelijk gelegd in de middenbouwplusklas, zodat er in de bovenbouwplusklassen meer tijd is voor ‘leren plannen, organiseren en vastleggen’,’ creatief* en kritisch denken’ en werken met anderen. Dit gebeurt aan de hand van gezamenlijke thema’s die vorm gegeven worden vanuit de groep of aan de hand van eigen projecten.

De kinderen werken elke week in de plusgroep onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht. In de bovenbouw werken sommigen kinderen op eigen initiatief ook thuis verder aan opdrachten.

*Meer weten over:
Executieve functies
Mindset
Uitdagingen  7 uitdagingen, Tijl Koenderink
Creatieve begaafdheid

Expertisecentrum hoogbegaafheid Veluwe

Binnen Stichting Proo is in het kader van Passend Onderwijs het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe opgericht.

Hoogbegaafdenklassen
Sinds 1 februari 2018 is Stichting Proo gestart met hoogbegaafdenklassen op de Arendshorst in Ermelo en op de Hoge Weerd in Epe. Leerlingen (van scholen binnen en buiten Stichting Proo) krijgen 2 dagen per week thema-gericht vaardigheidsonderwijs, afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. De overige 3 dagen krijgen zij passend onderwijs in hun eigen klas.

(Digitale) plusklassen
Binnen Stichting Proo zijn er daarnaast verschillende plusklassen en een bovenschoolse digitale plusklas operationeel.

Teamscholing
Het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe biedt teamscholingen op maat voor de scholen van Stichting Proo. Alle teamleden van Stichting Proo worden geschoold op dit vlak, zodat er op de verschillende scholen zo veel mogelijk tegemoet gekomen kan worden aan de onderwijsbehoeften van de (hoog)begaafde leerlingen. Daarnaast kunnen de scholen een consultatie aanvragen bij het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe met betrekking tot vragen omtrent hoogbegaafde leerlingen.

Samenwerking met het VO
Het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe is een samenwerking aangegaan met de RSG N.O. Veluwe en de RSG Slingerbos/Levant, zodat er voor deze leerlingen ook in het voortgezet onderwijs een passend onderwijsaanbod gerealiseerd kan worden.

Meer informatie over de hoogbegaafdenklassen en het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe kunt u vinden op de website http://expertisecentrumhb.stichtingproo.nl/, of u kunt contact opnemen met Betteke Wittenberg, telefoon nummer: 06 83905163.

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.