Portfolio gesprekken

De portfolio gesprekken zijn in week 7. Hoe, daarover wordt u later geïnformeerd.

Studiedag team

Vandaag heeft het team een studiedag en zijn alle kinderen vrij.

123