Studiedag; vervallen

Deze studiedag is komen te vervallen. Er wordt online instructie gegeven. Ook is er de mogelijkheid voor noodopvang op school tot 12:00 uur.
Als team zullen wel op de middag wel invulling geven aan schoolontwikkeling. Op de agenda staat het portfolio, leerlinggesprekken, de Dalton-ik-doelen en handelingswijzers tet bevordering van de zelfstandigheid van leerlingen.

123

Theme picker