Studiemiddag team

Vanmiddag heeft het team een studiedag en zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij.