Schoolgids

De basisschool is een stukje van je leven zowel voor kinderen als voor u. Een school kies je dan ook met zorg.

Inmiddels is de school het dragende deel van Dalton Kindcentrum De Veste. Haar partner voor de opvang is Stichting Eigen&Wijzer. Het Kindcentrum maakt verbinding tussen onderwijs en opvang (onderwijs, ontwikkeling en ontspanning). Uw kind is vanaf 2 jaar al bij ons op school welkom in de peuteropvang. Kinderen krijgen bij ons onderwijs, interessante naschoolse activiteiten en er is de mogelijkheid van vooren naschoolse opvang.

Aandacht voor het kind en zijn ouders staat centraal, waarbij de woorden als samen, openheid, betrokkenheid en veiligheid hoog in het vaandel staan. Er is een gedeelde visie op de ontwikkeling van kinderen zowel pedagogisch als didactisch. De gedeelde visie op ontwikkeling en onderwijs berust op het Daltonprincipe. Het pedagogische klimaat wordt ondersteund door de Kanjermethodiek.

Het Kindcentrum staat voor openbaar. Dat wil zeggen een school toegankelijk voor alle kinderen. Elk kind is van harte welkom en er vindt geen uitsluiting plaats op basis van geloof, cultuur of maatschappelijke positie van ouders. Centraal staat het respecteren van elkaars verschillende levensovertuigingen.

Een basisschool behoort een veilige plaats te zijn om te leren en te werken, maar dat geldt natuurlijk ook voor de tijd dat uw kind gebruik maakt van opvang. Met z’n allen streven wij ernaar om voor uw kind een optimale schooltijd en fijne jeugd te creëren.

Deze gids is bedoeld voor ouders en/of verzorgers, van (toekomstige) leerlingen en andere geïnteresseerden. De gids schetst een beeld van ons Kindcentrum en de sfeer die wij op onze met elkaar willen creëren. U leest over onze uitgangspunten, de organisatie van ons onderwijs en opvang, over de zorg voor de kinderen, wat ouders van de school kunnen verwachten, over de manier waarop ouders kunnen bijdragen aan de school, en hoe de zaken op het Kindcentrum geregeld zijn.

Deze gids is met instemming van de MR tot stand gekomen en de inhoud is voor de duur van schooljaar 2020 - 2021 vastgelegd.

Suus Stevens
directeur

Klik hier om de schoolgids te lezen.

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.