Het kindcentrum,

hoe dan?

Kinderen aan het woord

Een eigen stem voor zowel hun eigen ontwikkeling als voor die van de groep en school.

Kinderen ontdekken hun talenten, stellen zichzelf doelen, maken een plannetje om hun doel te kunnen bereiken en kijken terug of zij hun eigen gestelde doelen hebben bereikt. Zij verzamelen eigen werk in hun portfolio. Dit werkportfolio presenteren de kinderen aan hun ouders. Vanaf groep 4 zijn de kinderen zelf gespreksleider van de portfoliogesprekken. Vanzelfsprekend zijn bij deze gesprekken ook de leerkrachten aanwezig.

Ook op groeps- en schoolniveau hebben kinderen inspraak. Iedere groep vanaf leerjaar 4 is vertegenwoordigd in de leerlingenraad. Kinderen kunnen zichzelf verkiesbaar stellen en worden door hun groepsgenoten gekozen tijdens de leerlingenraadverkiezing. Deze vindt jaarlijks plaats rond de herfstvakantie. Zij vergaderen iedere 3 weken. Zaken die aan de orde kunnen komen zijn: pauzes, voorstel van aanschaf van bepaalde materialen, het uitschrijven van een goede doelen actie enz. 

 

SCHOOLJAAR 2020 - 2021

Vanaf januari is het niet mogelijk, i.v.m. de coronamaatregelen, om met elkaar te vergaderen op school. Zodra de maatregelen dat toelaten pakken we dit weer op.

November 2020:
De verkiezingen voor de leerlingenraad zijn achter de rug. Het was een spannende strijd. De kinderen uit de leerlingenraad van vorig jaar blijven er nog een jaartje in. Er is vorig jaar weinig vergaderd.
De Vesteraad bestaat nu uit: Mees (7/8), Annika (6/7), Wanda (4/5), Tijn (4/5) en de nieuwe leden, Pelle (gr7/8), Levi (gr 6/7), Fedde (4/5) en Thom (3/4).  Binnen de raad is Mees de eerste periode voorzitter en Annika secretaris.
Inmiddels zijn de eerste succesjes al binnen. Door een brief aan de gemeente zijn eindelijk de 'prikkelbosjes' langs het plein weggehaald. Hiervoor zijn nieuwe struiken zonder doornen geplant. En er is een gemeentesubsidie binnengehaald voor een konijnenverblijf op het kleine plein. De volgende vergadering staat in het teken van onze eindejaars-goede- doelenactie. 

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.