Het kindcentrum,

hoe dan?

Kinderen aan het woord

Een eigen stem voor zowel hun eigen ontwikkeling als voor die van de groep en school.

Kinderen ontdekken hun talenten, stellen zichzelf doelen, maken een plannetje om hun doel te kunnen bereiken en kijken terug of zij hun eigen gestelde doelen hebben bereikt. Zij verzamelen eigen werk in hun portfolio. Dit werkportfolio presenteren de kinderen aan hun ouders. Vanaf groep 4 zijn de kinderen zelf gespreksleider van de portfoliogesprekken. Vanzelfsprekend zijn bij deze gesprekken ook de leerkrachten aanwezig.

Ook op groeps- en schoolniveau hebben kinderen inspraak. Iedere groep vanaf leerjaar 4 is vertegenwoordigd in de leerlingenraad. Kinderen kunnen zichzelf verkiesbaar stellen en worden door hun groepsgenoten gekozen tijdens de leerlingenraadverkiezing. Deze vindt jaarlijks plaats rond de herfstvakantie. Zij vergaderen iedere 3 weken. Zaken die aan de orde kunnen komen zijn: pauzes, voorstel van aanschaf van bepaalde materialen, het uitschrijven van een goede doelen actie enz. 


School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.