Het kindcentrum,

hoe dan?

Ouders in de school

Ouders als belangrijkste schakel

De Veste werkt graag met ouders aan de ontwikkeling van het kind, ieder met een eigen rol en verantwoordelijkheid. Wij vinden het belangrijk en stellen het op prijs wanneer ouders betrokken zijn bij wat het kind leert en meemaakt bij ons.

Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden waarbij u zich als ouders kunt aansluiten.

Groepsouderraad

Elke groep heeft 2 groepsouders. Deze ouders ondersteunen de leerkrachten bij de organisatie van diverse activiteiten binnen de school. Om alles goed op elkaar af te stemmen en om als klankgroep te dienen komen zij 6 keer per jaar bij elkaar.

Vergaderdata G.O.R.:
29 oktober 2019
10 december 2019
11 februari 2020
2 april 2020
26 mei 2020
30 juni 2020
De vergaderingen starten om 19.30 uur en zijn op school.

Binnen de G.O.R is de penningmeester: Marco Willems

Brief m.b.t. ouderbijdrage 2019 - 2020

Hulpouderlijst 2019 - 2020

Vanuit de school zijn de volgende leerkrachten aanwezig:
Hennie van Karsen en indien nodig Suus Stevens

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

OUDERGELEDING:

Marjolein Mostert
Goedendag, mijn naam is Marjolein Mostert.
Ik ben de moeder van Koen (voortgezet onderwijs), Thijs (groep 7) en Otto (groep 5). Al enkele jaren ben ik actief op school bij diverse schoolactiviteiten. Hierdoor heb ik het een en ander meegekregen van de organisatie van school.
De ontwikkeling van de school met de bijbehorende achterliggende gedachten, het beleid dat wordt uitgestippeld, de regels waar rekening mee gehouden moet worden en het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs voor zowel de leerlingen als de leerkracht zijn punten die mij aanspreken. Hierdoor is de overstap naar de MR een natuurlijke stap geweest voor mij. Dit jaar is mijn eerste jaar binnen de MR.
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, spreek mij gerust aan. Samen met de overige MR leden kunnen wij kijken wat wij voor je kunnen betekenen.

Jochem Sluis
Ik ben vader van drie prachtige kinderen, waarvan Liz (groep 4) en Thom (Groep 3) op de Veste onderwijs krijgen. Mijn drijfveer om aan te sluiten bij de MR is gelijk aan die van Liesbeth. Overdag heb ik beperkt de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan een van de belangrijkste omgevingen van een opgroeiend kind: de school. 
Binnen de MR hoop ik met mijn algemene bestuurlijke ervaring op hoofdlijnen een bijdrage te kunnen leveren aan het beleid van De Veste. Met veel plezier ga ik mij, samen met de overige MR leden, inzetten voor een veilige, plezierige en kwalitatief goede leeromgeving voor uw en mijn kinderen. Mocht u vragen hebben kunt u mij te allen tijde aanspreken! 

Liesbeth Wonink
Mijn naam is Liesbeth Wonink, getrouwd met Günther Vissers. Onze dochter Saar Vissers zit in groep 6. Sinds een aantal jaar zit ik in de MR. Ik hoop met mijn onderwijsachtergrond op een positief kritische manier mee te kijken met de beleidszaken die op de Veste spelen. Omdat ik graag betrokken wil zijn bij de school van ons kind, maar overdag niet veel beschikbaar ben, wil ik op deze manier mijn bijdrage leveren aan een goede schooltijd van mijn kind en die van uw kind(eren)! U kunt mij altijd even aanspreken als u vragen heeft!


PERSONEELSGELEDING
Marieke Kuijper
Kasper vd Hoorn
Monique van Oostrum


Data van de MR vergaderingen van het  schooljaar 2019 - 2020 zijn:
12 september 2019
4 november 2019
15 januari 2019
19 maart 2020
26 mei 2020
30 juni 2020

Deze vergaderingen zijn in school en starten om 19.30 uur.

Hieronder vindt u de notulen van de MR vergaderingen:
Vergadering van 15 januari 2020
Vergadering van 4 november 2019
Vergadering van 12 september 2019
Vergadering van 21 mei 2019
Vergadering van 19 maart 2019
Vergadering van 8 januari 2019

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Binnen de Stichting Proo is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen. Binnen de GMR wordt bepaald wie de contactpersoon is voor scholen in Harderwijk.

De vergaderingen van de GMR zijn in principe openbaar. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de secretaris van de GMR: gmr@stichtingproo.nl.

De data van de GMR-vergaderingen in het schooljaar 2019 - 2020 zijn:
Data volgens z.s.m.

Data onder voorbehoud.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.