Op de

hoogte

blijven

Maak

kennis met

onze school

Studiedag verslag

Studiedag verslag

Vrijdag 19 februari hebben wij een studiedag gehad.

M.b.t. onze daltonontwikkeling hebben beide bovenbouwgroepen een groeimuur.
Hierop stellen de kinderen hun leerdoel en kunnen zij hun ontwikkeling samen met de leerkracht zichtbaar maken op deze groeimuur.

Voor de onderbouwgroepen hebben we hiervoor een laddertje waarop kinderen in de groep werken aan een centraal leerdoel. Ook hierop kunnen de kinderen hun ontwikkeling zichtbaar maken.

De Cito toetsen op rekenen en spelling zijn geanalyseerd op schoolniveau.
Groepsplannen en werkroosters m.b.t de extra hulp van de onderwijsassistenten zijn besproken en vastgelegd.

Wij hebben tijdens de studiedag de toetsresultaten op rekenen en spelling geanalyseerd. Er is geen sprake van opgelopen leerachterstanden. Ouders zijn prima juffen en meesters gebleken!

Pas eind week 10 hebben we ook begrijpend lezen en de leestoetsen afgenomen.
Alle resultaten worden in het officiële portfolio gesprek met de ouders en hun kind besproken. Deze gesprekken zullen zijn in week 12.

Groep 8 heeft volgende week adviesgesprekken. Zij krijgen advies over hun overstap naar het VO.

Previous Article Studiedag op 19 februari
Next Article Thema Post