Op de

hoogte

blijven

Maak

kennis met

onze school

Nieuws > Algemeen > Studie en portfolio

Studie en portfolio

Tijdens de studiedag stond Dalton centraal. De ontwikkeling van het portfolio was het agendapunt. Het portfolio zoals het nu vorm is gegeven blijft voor dit schooljaar ongewijzigd. Dat betekent dat het een verzameling is van werk van de kinderen, het rapport en de opbrengsten van de Cito-toetsen.

Het (ouder-kind) formulier als voorbereiding op het portfoliogesprek wordt gelijktijdig met het portfolio meegeven. Dit formulier moet thuis worden ingevuld.

Volgend schooljaar verandert de inhoud van het portfolio. Het eigenaarschap van de leerlingen wordt vergroot. De pijlers van het Daltononderwijsconcept; verantwoordelijkheid, samenwerken en reflectie zijn zichtbaar en de persoonsontwikkeling van de leerlingen meetbaar. De leerlingen gaan met hun eigen doelen aan de slag en de voortgang en het behalen van de doelen komen in het portfolio als een soort bewijslast. Er blijft voor de kinderen altijd nog de mogelijkheid om werk waar zij trots op zijn in hun portfolio te verzamelen.

Tijdens de informatie-avond en het eerste oudergesprek wordt dit “nieuwe” portfolio verder uitgelegd.

Deel deze pagina:

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.