Op de

hoogte

blijven

Maak

kennis met

onze school

Nieuws > Algemeen > Portfolio

Portfolio

In de week van 10 februari krijgen alle kinderen hun portfolio mee naar huis. De indeling van het portfolio is met ingang van dit schooljaar veranderd. Het portfolio wordt steeds meer een persoonlijk werkdocument i.p.v. een verzameling van werk waar de kinderen trots op waren.

De kinderen leren vanaf groep 3 zichzelf doelen te stellen. De werkhoudingsdoelen zijn allemaal beschreven in ik-doelen. Zo hebben de kinderen in de groepen 3 t/m 5 samen met de leerkracht zich een doel gesteld m.b.t. samenwerken. Een doel staat centraal in de groep. In gesprekjes met de kinderen wordt besproken of zij zich verder hebben ontwikkeld.

De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 zijn hier al verder mee. Zij hebben hun ontwikkeling m.b.t. samenwerken vastgelegd en zijn verder gegaan met de ik-doelen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Groep 6 reflecteert op hun werkhoudingsdoel wekelijks op de taak. Groep 8 reflecteert zelfs dagelijks. Ook stellen alle kinderen zich een doel m.b.t. de kernvakken; rekenen en spelling.
Een schaduwtoets die voor rekenen en spelling wordt afgenomen, voordat de instructieperiode begint, geeft de kinderen inzicht in leerstof die zij nog niet beheersen. Zowel het kind als de leerkracht kan vooraf bepalen hoeveel instructie zij/hij nodig heeft.
Extra oefenen kan door de inzet van digitale oefenstof op de IPad of met fysiek oefenmateriaal uit de doelenkast.

De nieuwe opzet van het portfolio zal tijdens het portfolio gesprek met de leerkracht verder worden toegelicht.

Deel deze pagina:

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.